Acasa Social Guvernul a aprobat o nouă Lege a asociaţiilor de proprietari. Vezi ce modificări aduce

Guvernul a aprobat o nouă Lege a asociaţiilor de proprietari. Vezi ce modificări aduce

10 min read
0
0
420

Guvernul a adoptat, miercuri, un proiect de lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor, prin care este propusă o nouă abordare a gestiunii locuirii colective, fiind aplicabilă tuturor imobilelor formate din teren cu una sau mai multe construcţii, în care există proprietăţi individuale reprezentate de locuinţe şi/sau spaţii cu altă destinaţie, după caz şi cote-părţi indivize de proprietate comună.

Curțile, grădinile blocurilor, fundațiile și căile de acces ar putea deveni proprietatea celor care locuiesc la bloc, conform Legii privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor, aprobată pe 16.11.2016 de Guvern, la propunerea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP).

Totodată, proprietarii trebuie să întocmească un regulament pentru fiecare bloc, care să stabilească şi să asigure ordinea şi buna funcţionare a unui condominiu. Legea prevede și sancțiuni aspre, de la 5.000 la 10.000 de lei, pentru proprietarii care fac modificări proprietății individuale sau aspectului proprietății comune fără respectarea legii.

„Legea stabileşte şi principiile de organizare şi funcţionare a condominiului, precum şi regulamentul de funcţionare al acestuia. Proprietarii din condominiu trebuie să încheie un acord scris cu privire la regulile şi condiţiile de folosinţă a părţilor comune ale imobilului şi normele de conduită dintre proprietari, numit regulament al condominiului”, informează Guvernul.

Proiectul care va fi trimis Parlamentului mai prevede obligativitatea constituirii de către asociaţiile de proprietari a fondului de reparaţii anual, precum şi a fondului de rulment; detaliază cadrul normativ prin care asociaţiilor de proprietari fac angajări; clarifică atribuţiile administratorului, ale preşedintelui, ale comitetului executiv, ale cenzorilor, tipul de relaţii dintre aceştia, precum şi procedurile de aprobare a deciziilor privind realizarea lucrărilor de reabilitare a imobilului şi de limitare a consumului energetic.

Se introduce obligativitatea ca lucrările de reabilitare a imobilelor cu mai multe scări să se facă unitar, nu pe segmente de clădire. „În cazul condominiilor de tipul imobilelor colective multietajate, modificarea aspectului faţadei se poate face numai în mod unitar pe întreg condominiul, indiferent de numărul asociaţiilor de proprietari constituite pe scări sau tronsoane”, se precizează în comunicatul Guvernului.

Proiectul de lege a beneficiat de consultarea populaţiei, a reprezentanţilor asociaţiilor de proprietari, a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale.

Modificări sunt aduse și procedurii de înființare a asociațiilor de proprietari, dar și termenelor. Pentru adunarea generală, proprietarii vor fi anunțați cu cel puțin 14 zile înainte, iar pentru adunarea extraordinară – cu trei zile înainte. Tot cu cel puţin trei zile înainte de adunarea generală, proprietarii trebuie să aibă acces la toate documentele referitoare la execuţia bugetară pe anul trecut şi la proiectul de buget pe anul în curs, precum şi la orice alte documente necesare bunei desfăşurări a adunării generale. Un proprietar poate reprezenta cel mult încă un membru absent, dacă prezintă împuternicire scrisă şi semnată de către proprietarul în numele căruia votează. Hotărârile luate în adunare se consemnează într-un proces-verbal, care se scrie doar în timpul acestor întâlniri ale proprietarilor și nu cum se practică la foarte multe asociații, ulterior adunării, fiind semnate în alb de către participanți. Procesele-verbale vor fi prezentate și locatarilor care au absentat și care trebuie să semneze procesul-verbal în termen de 30 de zile. Dacă prin actuala lege (nr. 230/2007) reglementările vizând condominiul se refereau doar la imobile colective (blocuri de locuinţe) şi ofereau cadrul organizării asociaţiilor de proprietari şi principiile de administrare a acestor imobile colective, noua lege prevede: „Datorită stării de coproprietate forţată şi perpetuă, în scopul exercitării drepturilor şi obligaţiilor ce le revin asupra proprietăţii comune, în cazul clădirilor cu mai multe etaje ori apartamente sau în cazul ansamblurilor rezidenţiale formate din locuinţe individuale, amplasate izolat, înşiruit sau cuplat, în care există proprietăţi comune şi proprietăţi individuale, se constituie asociaţia de proprietari, care se organizează şi funcţionează conform prevederilor prezentei legi“, se arată în art. 3.

Legea stabilește reguli noi și pentru persoanele fizice sau juridice care sunt angajate ca administrator la o asociație de proprietari. Atestatul acestora este valabil trei ani de la data emiterii şi poate fi reînnoit în aceleaşi condiţii în care a fost emis. Expirarea sau retragerea atestatului determină automat imposibilitatea exercitării funcţiei de administrator de condominii. Certificatul de calificare profesională a administratorului poate fi suspendat temporar sau retras, urmare a unei hotărâri judecătoreşti definitive, în cazul în care organele competente au stabilit existenţa unui prejudiciu cauzat de administrator. Retragerea certificatului de calificare determină automat imposibilitatea exercitării funcţiei de administrator de condominii.

Noua legea prevede și sancțiuni aspre atât pentru proprietari, cât și pentru reprezentanții acestora. Neconvocarea adunării generale conform prevederilor prezentului act normativ se sancționează cu amendă de la 200 la 1.000 de lei și vizează președintele și comitetul. Punerea în pericol de către proprietari a integrităţii structurale a condominiului sau a altor proprietăţi individuale, precum şi a bunei funcţionări a instalaţiilor aferente acestora se sancționează cu amendă de la 500 la 3.000 de lei. Modificarea aspectului proprietăţii comune de către proprietari, precum şi a elementelor constructive ale condominiului fără respectarea prevederilor prezentei legi este sancționată cu amendă de la 5.000 la 10.000 de lei.

Load More Related Articles
Load More By Redactia
Load More In Social

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Check Also

Noul OUG trebuie aplicat si politistilor! Societatea civilă cere testarea obligatorie pentru droguri a agentilor la intrarea în serviciu! Semneaza petiția!

Pentru ca aparatele Drug Test „sunt bune” și noua lege este formulata ” …