Acasa Economic Un mesaj de la avocat Razvan-Toma Stanciulescu către toţi agenţii economici! Află cum poti solicita eliberarea unuia dintre cele două tipuri de certificate!

Un mesaj de la avocat Razvan-Toma Stanciulescu către toţi agenţii economici! Află cum poti solicita eliberarea unuia dintre cele două tipuri de certificate!

9 min read
0
0
771

Către toţi agenţii econimici şi toate persoanele interesate!

Începând cu 31 martie 2020, în conformitate cu Ordinul nr.741/24.03.2020, Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri va activa platforma prin care se vor primi cereri pentru eliberarea certificatelor de stare de urgenţă operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2.

Operatorii economici, prin reprezentanţii lor legali, pot solicita eliberarea UNUIA dintre cele două tipuri de certificate:
– TIP 1 (ALBASTRU) – din care rezultă întreruperea totală sau parţială a activităţii, ca urmare a deciziilor emise de autorităţile publice competente, potrivit legii, în perioada stării de urgenţă decretate;
– TIP 2 (GALBEN) – din care rezultă înregistrarea unei diminuări a încasărilor în luna martie 2020 cu un procent de minimum 25% faţă de media încasărilor din perioada ianuarie-februarie 2020.

Certificatele vor putea fi utilizate în relaţiile cu instituţiile publice pentru obţinerea de facilităţi/măsuri de sprijin ori în relaţiile comerciale.

Declaraţia pe propria răspundere (cu toate rubricile completate şi semnătura olografă) şi alte documente necesare (actele prin care atestă identitatea operatorului economic şi a reprezentantului acesteia, balanţele contabile aferente lunilor ianuarie-martie şi alte documente prin care se dovedeşte întreruperea totală sau parţială a activităţii, împuternicire pentru persoana cu semnătură electronică), toate în format electronic, vor putea fi încărcate pe platforma http://prevenire.gov.ro, care va fi disponibilă începând cu 31 martie 2020.

Cererea, declaraţia pe propria răspundere şi documentele aferente vor putea fi încărcate de o persoană care deţine semnătură electronică – reprezentantul legal al operatorului economic sau un împuternicit al acestuia.

Eliberarea certificatelor se va face automat, electronic, după validarea de către sistem a solicitării.

http://prevenire.gov.ro/

Ulterior, în ipoteza identificării vreunor suspiciuni rezonabile privind obţinerea certificatului prin neatestarea situaţiei reale de drept şi/sau de fapt a solicitantului, vor fi sesizate organele abilitate în vederea stabilirii măsurilor, aşa că, fiţi corecţi!

Mult succes şi să ne vedem cu bine, cu motoarele turate la maxim, cât mai curând!
Av. Răzvan-Toma Stănciulescu

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

conform ORDINULUI nr. 791/24 martie 2020 emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri

 

Subsemnatul/Subsemnata,……………………………………………………………………., cetăţean……………………, născut/născută la data de………………….., în…………………….., cu domiciliul în……………………………………………………………………………………………, legitimat/legitimată cu…………seria………….nr……………, eliberat/eliberată de…………….  …………………….. la data de……………………, CNP…………………………………….., adresă            E-mail………………………………………………………………………………….., în calitate de reprezentant legal al ………………………………………………………………………………, având C.U.I/C.I.F nr…………………………………… cu sediul social în…………………………………………….. ……………………………………., declar pe propria răspundere următoarele:

1.Toate datele şi informaţiile furnizate în vederea obţinerii Certificatului de situaţie de urgenţă (CSU) sunt complete, reale şi corecte în fiecare detaliu prezentat.

2.Toate informaţiile şi documentele care stau la baza cererii pentru obţinerea certificatului sunt conforme cu realitatea şi respectă legislaţia în vigoare raportat la tipul de certificat solicitat, conform condiţiilor impuse de actele normative incidente.

3.Îmi dau acordul privind accesarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal de către Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri şi de alte instituţii publice care vor oferi facilităţi sau măsuri de sprijin şi în baza acestui CSU.

4.Adresa de corespondenţă electronică indicată în cadrul solicitării CSU este veridică, funcţională, verificată de către subsemnatul şi accept ca toate informaţiile şi documentele furnizate de către Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, prin intermediul acesteia, să fie considerate ca fiind corespondenţă transmisă oficial şi recepţionată.

5.Optez prin intermediul platformei http://prevenire.gov.ro pentru următorul tip de certificat:

|_| TIP 1 (ALBASTRU) – pentru întreruperea activităţii total sau parţial, ca urmare a deciziilor emise de autorităţile publice competente, potrivit legii, pe perioada stării de urgenţă decretate;

|_| TIP 2 (GALBEN) – pentru înregistrarea unei diminuări a încasărilor în luna martie 2020 cu un procent de minimum 25% faţă de media încasărilor din perioada ianuarie-februarie 2020.

6.Toate informaţiile şi documentele necesare obţinerii CSU vor fi completate, respectiv încărcate sub semnătură electronică de către:

|_| subsemnatul, în calitate de reprezentant legal al…………………………………………….;

|_| domnul/doamna………………………………………………………., născut/născută la data de…………………. în……………………………………, cu domiciliul în………………………… ………………………, legitimat/legitimată cu……..seria…….nr…………….., eliberat/eliberată de………………….. la data de………………….., CNP……………………….., în calitate de împuternicit.

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legale şi suportarea consecinţelor.

Totodată, declar că am luat cunoştinţă de prevederile art. 326 „Falsul în declaraţii” din Codul penal referitor la: „(1) Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă.”

 

Data

…………………………….

 

Semnătura solicitantului

 

 

…………………………….

Load More Related Articles
Load More By Redactie
Load More In Economic

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Check Also

Blanche Monnier – sechestrată 25 de ani în camera sa, chiar de propria mamă, doar pentru că a iubit pe cine nu trebuia

Blanche Monnier – sechestrată 25 de ani în camera sa, chiar de propria mamă, doar pentru c…