Acasa Front Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova recruteaza asistentenți personali profesionisti pentru 11 locuri libere

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova recruteaza asistentenți personali profesionisti pentru 11 locuri libere

7 min read
0
0
146

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova continuă campania de recrutare de asistenți personali profesioniști în scopul ocupării celor 11 posturi libere în cadrul proiectului „TreI: Interacțiune, Integrare, Independență! – proiect B”, cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN, prin Programul Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020.

Asistentul personal profesionist este persoana fizică atestată, care asigură prin activitatea pe care o desfăşoară la domiciliul său, îngrijirea şi protecţia adultului cu handicap grav sau accentuat pe baza nevoilor individuale ale acestuia, în condiţiile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Certificatul de calificare ca asistent personal profesionist poate fi obținut urmând cursurile organizate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova.

În acest sens, aducem la cunoștința celor interesați de ocuparea unui astfel de loc de muncă, cerinţele minime pentru asigurarea îngrijirii şi protecţiei adulţilor cu handicap grav sau accentuat la domiciliul asistentului personal profesionist, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1069/2018 privind aprobarea standardelor minime obligatorii pentru asigurarea îngrijirii și protecției adulților cu handicap grav sau accentuat la asistentul personal profesionist, Standardul 7 – Locuire, accesibilitate și igienă aferent, după cum urmează:

 1. Beneficiarul are camera sa şi acces la spaţiile comune.
 2. Iluminatul natural în camera beneficiarului permite desfăşurarea activităţilor de zi fără a se recurge la lumina artificială.
 3. Camera are sistem de încălzire şi este prevăzută cu deschideri directe către aer liber – uşi, ferestre, care să permită ventilaţia naturală.
 4. Camera poate găzdui cel mult două persoane care se află în relaţie de rudenie sau agreează să locuiască împreună.
 5. În camera sa, beneficiarul dispune de pat şi dulap proprii; după caz, camera poate fi utilizată ca spaţiu privat pentru discuţii personale.
 6. Asistentul personal profesionist încurajează beneficiarul să îşi personalizeze spaţiul, în funcţie de preferinţe.
 7. Locuinţa dispune de grup sanitar, dotat cu vas de toaletă, chiuvetă, cadă sau duş sau alternative pentru asigurarea unei îngrijiri personale corespunzătoare; în funcţie de posibilităţile oferite de infrastructura şi gradul de dezvoltare locală, materialele folosite în construcţie şi finisare asigură izolarea higrotermică corespunzătoare şi au aderenţă sporită pentru a preveni alunecarea.
 8. Camera şi spaţiile comune permit o deplasare uşoară a beneficiarului; în cazul în care serviciul de evaluare complexă identifică un APP pentru un beneficiar cu mobilitate redusă sau care utilizează fotoliul rulant, se asigură că locuinţa are uşi cu deschidere largă, nu există scări şi praguri interioare sau există rampe de acces, planuri înclinate, mână curentă şi alte facilităţi.
 9. Sistemul de alimentare cu apă potabilă de la locuinţa APP furnizează apă potabilă în cantitatea necesară şi de o calitate care să respecte prevederile legale în vigoare, astfel încât să nu afecteze starea de sănătate.
 10. Hainele beneficiarului sunt personalizate în funcţie de sex şi vârstă, suficiente, bine întreţinute, curate şi adecvate sezonului.
 11. Beneficiarul cunoaşte potenţialele surse de risc din casă, curte şi împrejurimi.
 12. Beneficiarul dispune de materiale igienico-sanitare necesare în vederea satisfacerii nevoilor proprii, iar acestea sunt depozitate corespunzător.
 13. Asistentul personal profesionist cunoaşte şi respectă normele de colectare şi depozitare a deşeurilor menajere.

Evaluarea persoanelor, care doresc să devină asistenți personali profesioniști se va realiza de către personalul Serviciului Evaluare Complexă pentru Persoane cu Handicap din cadrul D.G.A.S.P.C. Prahova, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 548/2017 privind aprobarea condițiilor de obținere a atestatului, procedurile de atestare și statutul asistentului personal profesionist. Ca urmare a obținerii atestatului, vor fi încheiate contracte individuale de muncă între asistentul personal profesionist și D.G.A.S.P.C. Prahova.

Informații suplimentare cu privire la drepturile de care beneficiază asistentul personal profesionist, pot fi solicitate la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova, din Ploiești, Șoseaua Vestului, nr. 14-16în cadrul Serviciului Resurse Umane sau apelând numărul de telefon 0244/586.100, interior 248, ori prin transmiterea unui e-mail către resurseumanedgaspc@yahoo.com.

Load More Related Articles
Load More By Redactie
Load More In Front

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Check Also

În data de 2 octombrie se ard facturile la Universitate

„Dacă factura ta la energie sau gaz a explodat atunci vino cu ea la Universitate pe …